26 października

W polskim kalendarzu liturgicznym pustki:

26 W archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej:
Bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy Wsp. dowolne

Celina Borzęcka (1833–1913) urodziła się na terenie dzisiejszej Białorusi, zmarła w Krakowie. Założycielka zgromadzenia zmartwychwstanek, beatyfikowana w r. 2007. Biogram 1. Biogram 2: Wikipedia.

To siostry zmartwychwstanki prowadzą i budują w Mocarzewie DOM MOCARZY.

U księdza Skargi

Święty Lambert, męczennik, biskup tungreński abo trajekteński. Gdzie to jest? Może będzie prościej, gdy się dowiemy, że zwany jest też Lambertem z Maastricht. Dawniej obchodzono jego wspomnienie 17 września.

Inne źródła dziś o św. Ewaryście

Święty Ewaryst, Papież, był z pochodzenia żydem, a Betleem było mu rodzinnem miastem. W Grecyi, gdzie wtedy nauki kwitły, pobierał wykształcenie, i za łaską Boga poznał naukę Chrystusa. Stamtąd przeniósł się do Rzymu, gdzie już istniała liczna gmina chrześcijańska, zostająca pod sterem Biskupa i Papieża Anakleta. Lubo otoczona bałwochwalcami, w prostocie ducha wiernie wyznawała wiarę Chrystusową. Tutaj dla gruntownych swych wiadomości i rozlicznych cnót przyjęty został Ewaryst do stanu duchownego i wyświęcony na kapłana. Gdy zaś Anaklet skończył śmiercią męczeńską, mianowano Ewarysta jego następcą…

Wikipedia. 26 października

św. Amand (biskup Strasburga)
bł. Celina Borzęcka (założycielka zmartwychwstanek, CR)
św. Demetriusz z Tesalonik (męczennik) (również 9 kwietnia)
św. Ewaryst (papież)
święci Lucjan i Marcjan (męczennicy)

Kto jeszcze? Kwodwultdeusz

Co to za imię? Oczywiście imię mówiące, ale co mówiące: co Bóg chce (niech się dzieje).

Św. Quodvultdeus, po naszemu Kwodwultdeusz

Tak wyglądał, poniżej w skrócie jego żywot.

Dnia 26-go października w Rzymie męczeństwo św. Ewarysta, Papieża, co za cesarza Hadryana krwią swoją Kościół Boży przyozdobił. W Afryce śmierć męczeńska św. Rogacyana i św. Felicyssyma, którzy świetne odnieśli tryumfy podczas prześladowania za Waleryana i Galliena; o nich opowiada także św. Cypryan w piśmie swem: „Do Wyznawców.“ — W Nikomedyi pamiątka św. Łucyana, Florusa i ich towarzyszy, Męczenników. — Tegoż dnia uroczystość św. Kwodwultdeusza, Biskupa z Kartaginy, który wraz z całym swoim klerem, od aryańskiego króla Genzeryka wsadzony na spróchniałe okręty bez wioseł i żagli, wydany został bałwanom morskim na łaskę, jednakże wręcz przeciw wszelkim nadziejom wylądował szczęśliwie w Neapolu; tamże na wygnaniu i jako wyznawca zakończył swój żywot. — W Narbonnie uroczystość św. Rustyka, Biskupa i Wyznawcy; jego działalność przypadła za czasów cesarza Walentyniana i Leona. — W Salerno wspomnienie św. Gaudyozusa, Biskupa. — W Pawii pamiątka świętego Fulkusa, Biskupa. — W Hildesheimie uroczystość św. Bernwarda, Biskupa i Wyznawcy, zaliczonego w poczet Świętych przez Papieża Celestyna III. — Również uroczystość św. Kwadragezyma, Subdyakona, co pewnego umarłego do życia przywołał.

25 października

Święci Pańscy na dziś (Wikipedia):
św. Chryzant i Daria (męczennicy) O nich pisał ksiądz Piotr Skarga w Żywotach Świętych

św. 40 męczenników Anglii i Walii

św. Gaudenty (biskup Brescii)

św. Kryspin i Kryspinian (bracia męczennicy)

św. Tadeusz Machar

św. Amon z Toul (biskup)

W Kalendarzu liturgicznym dla diecezji polskich:

25 W archidiecezji gnieźnieńskiej:
Przeniesienie relikwii św. Wojciecha Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji przemyskiej:
Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa Wsp. dowolne
W diecezji sandomierskiej i tarnowskiej:
Św. Jana Pawła II, papieża Wsp. obowiązkowe
W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
W KOSZALINIE Święto

W dawnych kalendarzach

Dnia 25-go października w Rzymie męczeństwo św. Chryzantusa i Daryi, Małżonków; po wielu karach i mękach, jakie im zadawał prefekt Celeryn dla ich wierności w wierze, cesarz Numeryan polecił św. Wyznawców wrzucić do dołu w piasku i ziemią i kamieniami żywcem zasypać. — Również w Rzymie śmierć męczeńska 46 Ż o ł n i e r z y, ochrzconych jednocześnie przez Papieża Dyonizego; wkrótce potem kazał ich Klaudyusz ściąć i pochowano ich przy drodze Salaryjskiej; jesźcze innych 126 Męczenników tamże złożono, między nimi św. Teodozyusza, Lucyusza, Marka i Piotra, Żołnierzy. — W Soissons we Francyi męczeństwo św. Kryszpina i Kryspiniana, szlachetnych Rzymian, co za czasów Dyoklecyana pod prezesem Rykcyowarem po nieludzkich męczarniach straceni zostali mieczem. Ich św. ciała zabrano do Rzymu i ze czcią wielką złożono w kościele św. Wawrzyńca w Paneperna. — We Florencyi uroczystość św. Miniasza, Żołnierza, co z całą stanowczością wystąpił za swą wiarę i pod cesarzem Dyoklecyanem doczekał się wspaniałej korony zwycięstwa. — W Torre w Sardynii pamiątka św. Protusa, Kapłana i Januarego, Dyakona, którzy od Papieża Kajusa na tę wyspę posłani, za cesarza Dyoklecyana i prezesa Barbarusa zamęczeni zostali na śmierć. — W Konstantynopolu cierpienia św. Martyryusza, Subdyakona i Marcyana, Kantora, którego pod cesarzem Konstancyuszem zabili błędnowiercy. — W Rzymie pamiątka św. Bonifacego, Papieża i Wyznawcy. — W Perigueux we Francyi uroczystość św. Fronto, który przez Apostoła św. Piotra wyświęcony na Biskupa, razem ze św. G r z e g o r z e m, Kapłanem, nawrócił większą część tego narodu i wkońcu cudami opromieniony zasnął spokojnie w Panu. — W Brescyi pamiątka św. Gaudentego, Biskupa, odznaczonego szczególnie wiedzą i świętością. — W obwodzie Mende we Francyi uroczystość św. Hilarego, Biskupa.

Omnes Sancti et Sanctae Dei

Święci Pańscy! Tak krzyczą niektórzy, żeby przywołać pomocy. gdy dokładnie nie wiadomo, kto mógłby w czymś pomóc, a mnóstwo spraw wali się na głowę.

Wszyscy Święci i Święte. Ile to osób? Kiedy świętują? Ta strona powolutku się zapełni z pomocą kalendarzy, wykazów, żywotów.