26 października

W polskim kalendarzu liturgicznym pustki:

26 W archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej:
Bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy Wsp. dowolne

Celina Borzęcka (1833–1913) urodziła się na terenie dzisiejszej Białorusi, zmarła w Krakowie. Założycielka zgromadzenia zmartwychwstanek, beatyfikowana w r. 2007. Biogram 1. Biogram 2: Wikipedia.

To siostry zmartwychwstanki prowadzą i budują w Mocarzewie DOM MOCARZY.

U księdza Skargi

Święty Lambert, męczennik, biskup tungreński abo trajekteński. Gdzie to jest? Może będzie prościej, gdy się dowiemy, że zwany jest też Lambertem z Maastricht. Dawniej obchodzono jego wspomnienie 17 września.

Inne źródła dziś o św. Ewaryście

Święty Ewaryst, Papież, był z pochodzenia żydem, a Betleem było mu rodzinnem miastem. W Grecyi, gdzie wtedy nauki kwitły, pobierał wykształcenie, i za łaską Boga poznał naukę Chrystusa. Stamtąd przeniósł się do Rzymu, gdzie już istniała liczna gmina chrześcijańska, zostająca pod sterem Biskupa i Papieża Anakleta. Lubo otoczona bałwochwalcami, w prostocie ducha wiernie wyznawała wiarę Chrystusową. Tutaj dla gruntownych swych wiadomości i rozlicznych cnót przyjęty został Ewaryst do stanu duchownego i wyświęcony na kapłana. Gdy zaś Anaklet skończył śmiercią męczeńską, mianowano Ewarysta jego następcą…

Wikipedia. 26 października

św. Amand (biskup Strasburga)
bł. Celina Borzęcka (założycielka zmartwychwstanek, CR)
św. Demetriusz z Tesalonik (męczennik) (również 9 kwietnia)
św. Ewaryst (papież)
święci Lucjan i Marcjan (męczennicy)

Kto jeszcze? Kwodwultdeusz

Co to za imię? Oczywiście imię mówiące, ale co mówiące: co Bóg chce (niech się dzieje).

Św. Quodvultdeus, po naszemu Kwodwultdeusz

Tak wyglądał, poniżej w skrócie jego żywot.

Dnia 26-go października w Rzymie męczeństwo św. Ewarysta, Papieża, co za cesarza Hadryana krwią swoją Kościół Boży przyozdobił. W Afryce śmierć męczeńska św. Rogacyana i św. Felicyssyma, którzy świetne odnieśli tryumfy podczas prześladowania za Waleryana i Galliena; o nich opowiada także św. Cypryan w piśmie swem: „Do Wyznawców.“ — W Nikomedyi pamiątka św. Łucyana, Florusa i ich towarzyszy, Męczenników. — Tegoż dnia uroczystość św. Kwodwultdeusza, Biskupa z Kartaginy, który wraz z całym swoim klerem, od aryańskiego króla Genzeryka wsadzony na spróchniałe okręty bez wioseł i żagli, wydany został bałwanom morskim na łaskę, jednakże wręcz przeciw wszelkim nadziejom wylądował szczęśliwie w Neapolu; tamże na wygnaniu i jako wyznawca zakończył swój żywot. — W Narbonnie uroczystość św. Rustyka, Biskupa i Wyznawcy; jego działalność przypadła za czasów cesarza Walentyniana i Leona. — W Salerno wspomnienie św. Gaudyozusa, Biskupa. — W Pawii pamiątka świętego Fulkusa, Biskupa. — W Hildesheimie uroczystość św. Bernwarda, Biskupa i Wyznawcy, zaliczonego w poczet Świętych przez Papieża Celestyna III. — Również uroczystość św. Kwadragezyma, Subdyakona, co pewnego umarłego do życia przywołał.