Kazanie Skargi na Dzień Zaduszny

Mocnie wierzy i ustawicznie wyznawa Kościół ś. powszechny Apostolski, iż po śmierci jest docześne karanie tym, którzy tu na ziemi w kościele i domu Bożym niedbale żyli, a jednak w wierze i pokucie z nadziją Chrystusowej nauki z ciała wyszli…

Piotr Skarga, Żywoty Świętych, 1592

Polemiki o pośmiertny los i czyściec

Święte i zbawienne jest obmyślanie modlić się za umarłe, aby od grzechów rozwiązani byli. Na to tak jasne pismo nie wiedzą naszy adwersarze Heretykowie co mowić, gdy wykręcić ktorego pisma żadną chytrością i wykłady swemi przewrotnymi nie mogą: wyrzucić je i zbluźnić się ważą.

Kazanie krótkie, reszta poniżej

Obrok duchowny, czyli pożywka

Czyścem być może nie tylko mieśce ono, na takie długi naznaczone pod ziemią, ale też jakiekolwiek duszę na którymkolwiek mieścu zatrzymanie, iż twarzy Bożej do czasu nie widzi, poki się nie wypłaci.