3 listopada

3 listopada w 2019 r. jest niedziela, więc jak to zgrabnie ujmują kalendarze diecezjalne: „Opuszcza się wspomnienie św. Marcina de Porres, zak.”.

Wikipedia

Wikipedia przypomina w miarę skrupulatnie (alfabetycznie zresztą), że mogliby tego dnia być wspomniani:

bł. Berard z Marsi (biskup i kardynał)
św. Hubert (biskup)
św. Hermangaud (biskup)
św. Malachiasz z Armagh (biskup)
św. Marcin de Porres (zakonnik)
św. Pirmin (biskup misyjny)
św. Sylwia (matka św. Grzegorza Wielkiego)
św. Wenefryda (zm. VII wiek; dziewica i męczennica)

U księdza Skargi w Żywotach

Ksiądz Piotr Skarga w wydaniu Żywotów z 1592 r. pocieszał siebie i nas:

Zawżdy była pożyteczna praca świetne żywoty świętych Bożych wypisować: aby byli źwierciadłem, przykładem i jedną okrasą ludziom na ziemi. Bo tym u nas niejako po śmierci żyją, a wiele tych, ktorzy żyjąc umarli do żywota przywracają. A teraz zwłaszcza tego potrzeba, gdy rzadszy są święci, a czasy nasze na to barzo zubożały.

Był to u niego wstęp do opisu życia św. Malachiasza, postaci niby znanej, wcale nie legendarnej, boć przełom XI i XII wieku nie był już tak ciemnym średniowieczem, żeby można było wszystko poprzekręcać. Ale cudów, dziwów i niepokojów w jego życiu i spuściźnie co niemiara. Zasługują na osobny wpis.

Inne źródła

Dnia 3-go listopada pamiątka świętego Kartusa, Ucznia Apostolskiego. — W Cezarei w Kapadocyi męczeństwo św. Germana, Teofila, Cezarego i Witalisa, którzy w prześladowaniu za Decyusza chwalebnie tryumfowali. — W Saragossie śmierć męczeńska niezliczonych Męczenników św., co pod namiestnikiem Dacyanem życie swe ofiarowali za Chrystusa. — W Viterbo męczeństwo św. Walentyna, Kapłana i św. Hilarego, Dyakona, których dla wiary chrześcijańskiej w czasie prześladowania Dyoklecyańskiego kamieniami obciążono i do Tybru wrzucono; że jednak cudownie utrzymali się przy życiu, więc nareszcie przez miecz zdobyli sobie koronę niebieską. — W Anglii uroczystość św.Wenefrydy, Dziewicy i Męczenniczki. — W Clairvaux złożenie św. Malachiasza, Biskupa Konnory w Irlandyi, co swego czasu słynął wielu cnotami; życie jego opisał św. Bernard, Opat. — Tegoż dnia uroczystość św. Huberta, Biskupa z Tongern-Leodyum. — W Vienne wspomnienie św. Domnusa, Biskupa i Wyznawcy. — Również złożenie zwłok św. Pirminiusza, Biskupa z Meaux. — W Urgel w Hiszpanii uroczystość św. Hermengaudyusza, Biskupa. — W Rzymie uroczystość św. Sylwii, Matki św. Grzegorza, Papieża.