5 listopada

W oficjalnym kalendarzu diecezji polskich od 5 do 9 listopada żadnych wspomnień Świętych Pańskich nie ma.

Witalisz i Akgrykola

Ksiądz Skarga przytacza opis męczeństwa, które znosi podziały społeczne:

Męczeństwo S. Witalisza i Agrykole, wzięte z Brewiarza Rzymskiego
Witalisz i Agrykola pan jego, oba zaraz pojmani są o wiarę Chrystusowę, za Dioklecjana Cesarza prześladowanim. Pirwej Witalisza upominano aby się Chrystusa zaprzał, i groźbami do tego wiedziono, ale on tym mocniej się sługą Chrystusowym i chwalcą jego być wyznawał. O co rozmaicie męczony, statecznie modląc się na onych mękach skonał. Mnimali prześladownicy aby Agrykola mękami onego sługi swego i śmiercią zmiękczyć się miał i przestraszyć, i dla tegoż jego męka odłożona była, lecz on przykładem sługi swego barziej wzruszony, Chrystusa wyznawał. Dla czego na krzyż wbity słudze swemu sstał się towarzyszem, w sławnej koronie męczeńskiej. Ciała ich u grobów Żydowskich pochowane, potym od świętego Ambrożego nalezione, na święte i uczciwe mieśce przeniesione są.

Wikipedia

bł. Bernard Lichtenberg (1875–1943) — z Oławy, proboszcz katedry św. Jadwigi w Berlinie, przeciwnik hitlerowców antysemitów i sprawców eutanazji; męczennik (zmarł po drodze do Dachau), Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

św. Emeryk, królewicz (również 4 listopada)

św. Gerald z Béziers (biskup)

św. Gwidon Maria Conforti (biskup)

Martyrologium Romanum

Tekst ze starego martyrologium, przysposobiony przez rekonstruktorów.

Tarracinae, in Campania, natalis sanctorum Martyrum Felicis Presbyteri, et Eusebii Monachi. Ex his Eusebius, cum sepelisset sanctos Martyres Julianum et Caesarium, et multos converteret ad fidem Christi, quos sanctus Felix Presbyter baptizabat, una cum ipso Felice tentus est; et, ad Judicis forum ducti nec superati, inde in carcerem inclusi, ambo, nocte eadem, cum sacrificare noluissent, decollati sunt.

Emessae, in Phoenicia, sanctorum Martyrum Galationis et Epistemis conjugis, qui in Decii persecutione, flagris caesi, manibus pedibiisque et lingua insuper mutilati, denique, truncato capite, martyrium consummarunt.

Item sanctorum Martyrum Domnini, Theotimi, Philothei, Silvani et Sociorum, sub Maximino Imperatore.

Mediolani sancti Magni, Episcopi et Confessoris.

Brixiae sanctiDominatoris Episcopi.

Treviris sancti Fibitii, qui ex Abbate factus est ejusdem civitatis Episcopus.

Aurelianis, in Gallia, sancti Laeti, Presbyteri et Confessoris.