6 listopada. Św. Winok

Kalendarz dla diecezji polskich wciąż ma wolne, to jest nie ma żadnych wspomnień obowiązkowych ani dowolnych:

Wikipedia

498 błogosławionych męczenników hiszpańskich
bł. Antoni Baldinucci (prezbiter)
św. Franciszek de Capillas i Towarzysze (męczennicy chińscy)
bł. Józefa Naval Girbès
św. Kalinik i towarzysze (męczennicy)
św. Leonard z Limoges (eremita)
św. Melaniusz z Rennes (biskup) (również 6 stycznia)

Dawniej w Martyrologium

Łacińskie martyrologium puste nie jest:

Barcinone, in Hispania, sancti Severi, Episcopi et Martyris; qui ob fidem catholicam, confosso per clavum capite, martyrii coronam accepit.
Thinissae, in Africa, natalis sancti Felicis Martyris, qui, confessus et ad tormenta dilatus, alio die (ut refert sanctus Augustinus, Psalmum in ejus festivitate ad populum exponens) inventus est in carcere exanimis.
Theopoli, quae est Antiochia, sanctorum decem Martyrum, qui a Saracenis passi leguntur.
In Phrygia sancti Attici Martyris.
Apud Bergas, in Flandria, depositio sancti Winoci Abbatis, qui, virtutibus et miraculis clarus, etiam fratribus sibi subditis multo tempore ministravit.
Fundis, in Latio, sancti Felicis Monachi.
Lemovicis, in Aquitania, sancti Leonardi Confessoris, qui fuit beati Remigii Episcopi discipulus. Hic, nobili genere ortus, solitariam vitam delegit, et sanctitate ac miraculis claruit; ejusque virtus praecipue in liberandis captivis enituit.

http://www.liturgialatina.org/martyrologium/21.htm

Po polsku, mniej więcej to samo

W Tunisie w Afryce uroczystość św. Feliksa, Męczennika, który po swem pierwszem stałem wyznaniu zachowany został w więzieniu z przeznaczeniem na tortury, lecz już dnia następnego znaleziono go nieżywego, jak to podaje św. Augustyn przy wykładaniu jednego psalmu. — W Teopolis pamiątka 10 św. Męczenników, zabitych przez Saracenów. — W Barcelonie męczeństwo św. Sewera, Biskupa, któremu dla wiary katolickiej gwoździem  przebito głowę. — We Frygii pamiątka św. Attyka. — Pod Bergues we Francyi złożenie zwłok św. Winoka, Opata. Wysoce szanowany dla swych cnót i cudów, mimo to wytrwale pełnił Braciom swym najniższe posługi. — W Fondo pod Rzymem wspomnienie św. Felika, Mnicha. —W Limoges we Francyi uroczystość świętego Leonarda, Biskupa, ucznia św. Remigiusza, Biskupa, który mimo swego znakomitego pochodzenia prowadził jako pustelnik życie takie, że sława jego cnót i cudów daleko się rozeszła. Główną jego troską było uwalnianie więźni.

Ksiądz Skarga wspominał Salomeę

Kiedyś błogosławioną Salomeę (zm. 1268) wspominano 6 listopada, choć teraz (w archidiecezji krakowskiej) 19 listopada. Ksiądz Skarga tak o niej pisał jako o fundatorce klasztoru św. Jędrzeja panienek w Krakowie.

Te panienki to siostry klaryski, a Jędrzeja współcześnie nazywamy Andrzejem.

W Krakowie, przy Grodzkiej ulicy, kościół św. Andrzeja

Święty Winok

Nie mylić z winiakiem. Co to za imię? Straszne, nie sposób tego wypowiedzieć. Franciszek Sowa i prof. Andrzej Vincenz tak je objaśniali:

Winok (Winnoc, Gwynnog) Imię pochodzenia celtyckiego (bretońskiego): Gwynnog; złożone jest z członów: guyn- / guynn- ’biały, jasny’ i -og / -oc ’wnuk’. Forma z Win- jest efektem germanizacji celtyckiego imienia.

https://deon.pl/imiona-swietych/winok-winnoc-gwynnog,10214

Wymówić tego nie sposób, zwłaszcza gdy się dowiemy, że to był Winok z Wormhoudt (zm. 6 XI 717). A gdzie to święto? W Bergues, dawniej zwanym Bergues-Saint-Winoc. Znamy to miasto z filmu Jeszcze dalej niż Północ (Bienvenue chez les Ch’tis). I wszystko jasne, przecież standardowy Francuz nie umiał się tam w ogóle dogadać. Pamiętajmy o Bretanii.