7 listopada. Rewolucja

Kościół w Polsce nie wspomina dziś nikogo, państwowo zaś nie świętujemy już rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji, ale przy tej okazji warto wspomnieć męczenników z wielu narodów. Poniżej ikona „Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской” (Sobór nowych męczenników i wyznawców Cerkwi Ruskiej [?]).

Pierwszym był protojerej Joann Koczurow, rozstrzelany 13 listopada 1917 przez „oszalały tłum”. Ikonę omówiono tutaj, a poniżej detal z niej — cierpienia Świętych na Wyspach Sołowieckich.

Wikipedia

Św. Achillas z Aleksandrii (biskup)
św. Engelbert I z Kolonii (biskup) — wielki feudał, zabity przez pewnego hrabiego 7 listopada 1225 r.)
św. Florencjusz (biskup Strasburga na przełomie VI i VII w.)
św. Herkulan z Perugii (zm. ok. 549; biskup i męczennik)
Bł. Łucja z Settefonti (zakonnica)
św. Wilibrord (apostoł Fryzów)

Ksiądz Skarga

7 listopada polecał lekturę żywota św. Kunegundy albo Kingi, Księżny Polskiej (w Polsce się ją wspomina teraz 24 lipca).

Inne źródła

W Padwie złożenie zwłok pierwszego Biskupa tegoż miasta, św. Prosdocyma, którego Apostoł Piotr wyświęcił i tamdotąd wysłał dla głoszenia Słowa Bożego; jaśniał on wielu cnotami i cudami dostąpiwszy błogosł. zgonu. — W Perugii śmierć męczeńska św. Herkulana, Biskupa. — Tegoż dnia uroczystość świętego Amaranta, Męczennika, który swój zwycięski żywot zakończył pod Albi, a teraz jest w posiadaniu wiecznej chwały. — W Melitinie w Armenii męczeństwo św. Hierona, Nikandra i Hezychiusza z 30 towarzyszami, którzy wszyscy ukoronowani zostali podczas prześladowania Dyoklecyańskiego pod prezesem Lyziaszem. — W Amfipolis w Macedonii wspomnienie św. Męczenników Auktusa, Tauriona i Tessaloniki. — W Ankyra śmierć męczeńska Melazippusa, Antoniego i Karina, którzy pod Julianem Apostatą poginęli dla wiary. — W Kolonii uroczystość św. Engelberta, Arcybiskupa, który życie radośnie poświęcił dla obrony wolności Kościoła i posłuszeństwa ku Stolicy Papieskiej. — W Aleksandry i pamiątka św. Achilla, Biskupa, który wszędzie był znanym wedle swej uczoności, gorliwości wiary i świętego życia. — We Fryzyi złożenie zwłok świętego Willibrorda, Biskupa z Utrechtu, którego Papież Sergiusz święty wyświęcił na Biskupa i upoważnił do głoszenia Ewangelii we Fryzyi i Danii. — W Mecu uroczystość św. Rufusa, Biskupa i Wyznawcy. — W Strassburgu uroczystość św. Florencyusza, Biskupa.

Amaranthus to też nazwa zboża, które ma być naszą żywieniową przyszłością.

Plik:Amaranthus cruentus1.jpg
Wikipedia: Szarłat wyniosły