10 listopada. Święty Monitor

Ksiądz Skarga na 10 listopada poleca czytanie żywota św. Bawona. Już pierwsze zdanie przynosi sporo informacji o jego pochodzeniu, prowadzeniu, nawróceniu i żywota odmienieniu.

Hasbania we Flandryey to dziś Hesbaye w Belgii

Święty Monitor

Tak jest, dziś wspomnienie św. Monitora, dwunastego biskupa Orleanu (zm. 490). Właściwie nie nie wiemy o nim oprócz tego, że istniał i być może popierał rozkrzewianie chrześcijaństwa. Czy imię coś mówi. Może on monitował, czyli zachęcał do dobra? Dziś w Orleanie pamiętają o św. Marcinie, a o Monitorze na stronie diecezji nic nie widać (Il n’y a pas de résultat pour votre recherche).

Sto lat temu

W Neapolu w Kampanii uroczystość św. Andrzeja z Awellinu z zakonu Teatynów odznaczonego tak osobistą świętobliwością, jak płomiennym zapałem o zbawienie współbliźnich. Klemens XI policzy go dla wielu cudów w poczet Świętych. — Pamiątka św. Tryfona i Respicyusza, Męczenników, oraz św. Nymfy, Dziewicy. — W obwodzie Agde męczeństwo św. Tyberyusza, Modesta i Florencyi, co za Dyoklecyana wiele mąk ponieśli.— W Antyochii pamiątka św. Demetryusza, Biskupa, św. Aniana i św. Eustozyusza z 20 towarzyszami. — W Rawennie uroczystość św. Probusa, Biskupa, obdarzonego od Boga darem czynienia cudów. — W Orleanie pamiątka św. Monitora, Biskupa-Wyznawcy. — W Anglii uroczystość świętego Justa, Biskupa, który wysłany na wyspę tę przez św. Grzegorza, Papieża razem z św. Augustynem, Mellitusem i innymi w celu głoszenia Ewangelii, zeszedł tamże z świata tego bogaty w zasługi. — W Melun we Francyi pamiątka św. Leona, Wyznawcy. — W Ikonium w Lykaonii pamiątka św. Tryfenny i Tryfozy, Niewiast, które naukami św. Pawła i przykładem św. Tekli poczyniły wielkie postępy w życiu chrześcijańskiem. — Na wyspie Paros uroczystość św. Teoktysty, Dziewicy.

Kalendarz współczesny

Polski kalendarz liturgiczny zasadniczo 10 listopada wspomina św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Żył w wieku V, ale kanonizowany dopiero w 1744 r.

Tiara chyba trochę anachroniczna