17 listopada. Elżbieta Węgierska

Widzowie serialu Korona królów gotowi może pomyśleć, że Elżbieta Łokietkówna, matka króla Ludwika, a siostra Kazimierza Wielkiego została świętą, bo to zdolna kobieta była. Ale nie.
Ta urodziła się jako córka króla Węgier Andrzeja II i Gertrudy z Meranu (siostry św. Jadwigi Śląskiej, Hedwig von Andechs [15 i 16 października]) 1207 r. w Pożoniu lub w Sárospatak, a zmarła 17 listopada 1231 r. w Marburgu). Pożoń (Pozsony) to dzisiejsza Bratysława.

Wikipedia, By Krzysztof Mizera – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39846717

Zwana jest też Elżbietą z Turyngii, bo to było pole jej heroicznej działalności dobroczynnej. To ją za patronkę wzięły ofiarne śląskie i na całym świecie pracujące siostry elżbietanki.
W tym serwisie nie było jeszcze poezji. Oto wiersz jednej z naśladowczyń św. Elżbiety:

Nie chciałaś mieć pięknych szat.
nie one zdobią człowieka,
cóż byłby wart ten świat
bez daru prostego serca.
Ujrzałaś Bożą Twarz,
w Niej tyle cierpienia…
Jestem głodny…
Jestem chory…
Jestem słaby…
Pomóż mi!
Święta Elżbieto, Matko ubogich
daj serce bogate w miłosierdzie Boże.
Daj byśmy innych mogły uszczęśliwiać,
byśmy były śladem dobroci Boga.
Jezus woła: Pomóż mi!
Daj mi siebie! Nie żądaj nic!
Święta Elżbieto – „Napełniona Bogiem”,

Prowadź nas drogą Bożego pokojus. Radosława – Joanna Sobecka
CSSE, Prowincja Poznańska, Poznań, 17 listopada 1995 r. (Źródło)

Wikipedia

św. Anian (zm. 453; biskup Orleanu)
św. Dionizy (biskup)
św. Elżbieta Węgierska
św. Grzegorz Cudotwórca
św. Grzegorz z Tours
św. Hilda z Whitby (ksieni)
św. Hugo(n) z Lincoln (biskup)
męczennicy z Paragwaju: św. Roch González de Santa Cruz, św. Alfons Rodríguez, św. Jan de Castillo

Ksiądz Skarga

Pisze o św. Grzegorzu Cudotwórcy

A jako Abraam z nauki gwiazd do uznania dóbr onych niebieskich sobie pomagał, i z widomych rzeczy, przywodził myśl do niewidomych, tak i ten Grzegorz z Filozofskiej nauki w której się pilniej szczęśliwi od młodości obierał, do wiary świętej i Chrześcijaństwa, opuszczając błędy ojców swoich, widząc iż nauki pogańskie zostać się nie mogły, pomoc sobie czynił. Bo Krasomowskie i Filozofskie rozumy do poznania prawdziwego Boga przywieść nie mogą, gdyż to tylo twierdzą, co rozum ogarnuje.