Patroni krajów. Austro-Węgry

W skład cesarstwa wchodziło wiele krajów i ziem, o których dziś nic nie wiemy, często dlatego, że nie istnieją, pozmieniały granice i weszły w skład innych organizmów państwowych lub inaczej się nazywają.
Galicja ze stolicą we Lwowie dlatego miała za patrona św. Michała Archanioła, że w jakimś zakresie kontynuowała tradycje Rusi Kijowskiej.
W. Ks. Krak. miało za patrona św. Stanisława, bo częściowo kontynuowało państwowość polską, a także dlatego, że w Krakowie to było oczywiste.

Gdzie jest jednak Pobrzeże, gdzie Bukowina z patronem św. Janem z Suczawy, gdzie Triest czczący św. Justa i diecezja Gorycka, której patronami (byli? są?) św. Hermagoras i Fortunat. Jakiż św. Władysław jest patronem Siedmiogrodu? Co to jest kraj Przedarulański? — Po łacinie Cisarulana, dziś mówimy Vorarlberg, najbardziej na zachód położona część Austrii.