18 listopada. Odo i inni

Kalendarz z roku 1907 tak nam pokazuje bieżący tydzień:

Romana i Odona

Roman z Antiochii i Odo z Cluny. Czego warto się dowiedzieć o tych świętych? Pierwszy, diakon, odmówił oddania czci bogom rzymskim podczas prześladowania chrześcijan w roku 303.
Drugi w zupełnie innych czasach, wzrostu doczesnej potęgi Kościoła, Odo albo Odon jednak wybierał cichość życia klasztornego, a nie blichtr. Był teoretykiem muzyki, czcicielem św. Marcina.

Ksiądz Wujek

18 listopada opowieść o królowej Esterze i Mardocheuszu

Wikipedia

bł. Grimoaldo (zakonnik)
św. Hezychiusz z Anriochii (męczennik)
bł. Karolina Kózkówna (męczennica)
św. Odo(n) z Cluny
św. Roman z Antiochii (męczennik)
św. Róża Filipina Duchesne (zakonnica)