26 listopada. Piotr Aleksandryjski

Ksiądz Skarga podaje żywot Piotra, biskupa Aleksandrii, który żył w czasach prześladowań chrześcijan urządzanych przez cesarza Dioklecjana. Nie tylko jednak wizja śmierci przeszkadzała w chrześcijańskim żywocie. Był to czas doktrynalnych dyskusji, zaburzeń, kłótni. Na reprodukowanej tu pierwszej stronie czytamy o Ariuszu, którego Piotr wyklął. Jakaż żywotność doktryny i imienia — w połowie XVII wieku w Polsce arian (antytrynitarzy) za niebezpiecznych dla porządku, zdrajcami ogłoszonych, wygnano.

Wikipedia

Według Wikipedii świętować by można następujące osoby beatyfikowane lub kanonizowane:

św. Alipiusz Słupnik (mnich)
św. Jan Berchmans (również 13 sierpnia)
bł. Kajetana Sterni (zakonnica)
św. Konrad (biskup Konstancji)
św. Leonard z Porto Maurizio (prezbiter)
św. Syrycjusz (papież)

A gdzie Sylwester, opat?

Kalendarz z 1907 r. nam go na ten tydzień zapowiadał dziś św. Sylwestra, opata, a w Wikipedii brak. To Sylwester Guzzolini (1177–1267).

Chciał być prawnikiem, został księdzem. W wieku 50 lat zaczął nowe życie — pustelnika. Ale jak to bywa ze świątobliwymi pustelnikami, zaczął mieć tylu gości, że założył klasztor. Mnisi żyjący według zmodyfikowanej reguły benedyktyńskiej nazwami zostali sylwestrynami. W Polsce chyba ich nie ma. Jest za to imię Sylwester, mające związek z łacińskim silva ‘las’ i jeszcze bardziej z przymiotnikiem silvestris ‘leśny’. Franciszek Sowa pisał:

W Polsce jest to imię znane. Występuje od czasów średniowiecznych do dziś. Pierwotnie formę łacińską przetłumaczono na język polski, w wyniku czego powstało imię rodzime Lasota. W tej formie papież Sylwester jest wspominany w husyckiej Pieśni o Wiclefie Jędrzeja Gałki z Dobczyna (I poł. XV w.). [Deon.pl]

Może mógłby być patronem zmienności żywota?