28 stycznia. Tomasz z Akwinu

Dar syntezy, pracowitość, systematyczność. Wiele dobrego można powiedzieć o Tomaszu jako człowieku. W lekturze Tomaszowej sumy ważne są sed contra — pracowicie rozważane kontrargumenty.

Benozzo Gozzoli, fragment obrazu Triumf św. Tomasza

Nie tylko teolog systematyzujący

Poeta. Wybitny, choć może nie wykwintny — średniowieczny wiersz łaciński różnił się systemowo od tworzony za Horacego.