24 maja. Święty Dawid, król szkocki

Dawid, król Izraela, też jest świętym, choć nieczęsto się o tym mówi. 24 maja Wikipedia nam podaje pod rozwagę żywoty następujące:

  • św. Dawid I (król Szkocji)
  • bł. Ludwik Zefiryn Moreau (biskup)
  • św. Wincenty z Lerynu (mnich i ojciec Kościoła)

Ksiądz Skarga na 24 maja

Ksiądz Skarga w Żywotach Świętych z 1592 roku polecał do czytania żywot Mojżesza Zakonodawce, czyli tego, kto spisał Zakon, czyli Prawo, czyli Torę.

Święty Dawid, król Szkocji

Pełne średniowiecze. Fundował klasztory, rządził sprawiedliwie.

Królowa Estera

Niemieckojęzyczny leksykon dziś przypomina Esterę, królową Persji.

Rembrandt

Może dlatego towarzyszka króla Kazimierza nosić miała takie imię?

Inni święci 24 maja

Dnia 24-go maja w Antyochii uroczystość św. Manahena, brata tetrarchy Heroda; jako nauczyciel i Prorok Nowego Testamentu w temże mieście działał z wielkiem powodzeniem i stamtąd odszedł do wiecznej szczęśliwości. — Również pamiątka błog. Joanny, małżonki Chuza, będącego zarządcą u Heroda; święty Łukasz wspomina o niej w swej Ewangelii. — W Porto pod Rzymem męczeństwo świętego Wincencyusza. — W Brescyi uroczystość świętej Afry, Męczenniczki pod cesarzem Hadryanem. — W Nantes w Bretanii śmierć męczeńska świętych Braci Donacyana i Rogacyana, którzy pod Dyoklecyanem z powodu swej wiary uwięzieni, torturowani i poszarpani byli; wkońcu dzidą przebici i ścięci. — W Istryi śmierć męczeńska św. Zoellusa, Serwicyusza, Feliksa, Sylwana i Dyoklesa. —Tegoż dnia męczeństwo hetmana Melecyusza z 252 towarzyszami, którzy różnymi sposobami zostali zamęczeni. — Również pamiątka św.MęczenniczekZuzanny, Marcyany i Palladyi; były one żonami wspomnianych poprzednio żołnierzy i zostały razem z dziećmi pozbawione życia. — W Medyolanie pamiątka św. Robustyana, Męczennika. — W Marokku dzień zgonu błog. Jana de Prado z zakonu ostrej reguły Bosonogich; z powodu głoszenia Ewangelii uwięziono go, biczowano i zadawano mu różne męczarnie, aż wkońcu na stosie oddał swe życie za Chrystusa. — W klasztorze Lerin uroczystość św. Wincencyusza, Kapłana, który dla swej uczoności i świętości w wielkiem był poważaniu. — W Bolonii przeniesienie relikwii św. Dominika, Wyznawcy, za czasów Papieża Grzegorza IX.