30 sierpnia. Feliks i Adaukt

Bardzo mało wiemy o świętych Feliksie i Adaukcie, niemniej jednak nie można o nich nie pamiętać, ponieważ pod ich wezwaniem znajduje się znajduje się na Wawelu kościół. Kościół, w którym nie odbywa się już kult. Rotunda pod wezwaniem świętych Feliksa i Adaukta jest do obejrzenia na wystawie Wawel zaginiony. Nie wiemy też na pewno, kiedy zostali jej przypisami jako patroni święci męczennicy z końca III lub początku IV wieku. Większość przekazów łączy to z remontem i odnową katedry przez Kazimierza Wielkiego w roku 1340. Ale, jak informuje niestrudzony badacz zaginionych kościołów Krakowa, Grzegorz Bednarczyk:

Gerard Labuda uważał, że wezwanie to rotunda nosiła od swego powstania za sprawą Rychezy). Relikwie św. Feliksa i św. Adaukta trafiły do Kolonii w 1023 r. i dzięki kontaktom z tym miastem (Rycheza, arcybiskup Aron) kult ich mógł już wtedy dotrzeć na Wawel (ich święto jest wymieniane w XI-wiecznych polskich kalendarzach). Warto jednak pamiętać, że pierwsi badacze niekiedy z tego powodu uznawali kościół Najświętszej Marii Panny i kościół św. Feliksa i Adaukta za dwie odrębne budowle […] http://www.jazon.krakow.pl/koscioly/index.php?name=nmp&menu=w

Gerard Labuda zaś to nie byle jaki historyk i dlatego jego zdanie warto brać pod uwagę.
Imię Adaukt nie znaczy, jak chce późna legenda, tego, kto później przyszedł, dołączył do prowadzonego na śmierć Feliksa, lecz

Jak wiele rzymskich imion jest to pierwotne cognomen, utworzone z imiesłowu przeszłego biernego Adauctus 'pomnożony’ (czasownik adaugeo 'powiększam, pomnażam’). Imię to spotykamy w inskrypcjach zarówno jako męskie: Adauctus, jak i żeńskie; Adaucta. https://deon.pl/imiona-swietych/adaukt,119

Maryja z Feliksem i Adauktem, fresk z r. 550