Czy da się spisać imiona wszystkich świętych?

Spróbujmy.

Wielu już próbowało i nie wiem, czy ktokolwiek do jakiegoś sukcesu doszedł. Stopniowo będą się pojawiać linki do innych wartościowych spisów świętych.
Na początek wspomagać nas będzie Wikipedia i aktualny kalendarz liturgiczny rzymskokatolickich diecezji w Polsce.

Kim są święci (i błogosławieni) w Kościele rzymskim? W ostatnich wiekach to osoby, o których urzędowo i uroczyście ogłoszono, że ich życie było heroiczne, godne naśladowania i zostali tym aktem włączeni do grona osób, o których wstawiennictwo u Boga wierni mogą prosić. Dawniej powstający spontanicznie kult był przez Kościół zatwierdzany bądź tolerowany. To znaczy, że wielu świętych starożytnego Kościoła żadnego procesu kanonizacyjnego nie przechodziło, a świętość ich nie była kwestionowana. O wielu osobach dowiadujemy się z Tradycji Kościoła. Wiele z tych opowieści wygląda z dzisiejszego punktu widzenia na narracje przetykane i uzupełniane fantazją.

Tzw. kult świętych łączy się ze studiowaniem ich żywotów, budowaniem kościołów pod ich wezwaniem, czcią dla relikwii, budowaniem pomników.

Jan Nepomucen, Wratislavia

Ogłoszenie, że dana osoba jest święta, ma też swoje implikacje językowe. W polskiej tradycji imiona władców i świętych zamienia się na obecne w tradycji polskiej. Niedawno ogłoszony świętym kard. John Henry Newman oficjalnie jest św. Janem Henrykiem.
Imiona obcojęzyczne w dawnych wiekach zostały przystosowane do polszczyzny, zaadaptowano imiona łacińskie, greckie, hiszpańskie… Formy te spotykamy np. w litaniach:

Książę Raciborski, Modlitwy prawowiernego chrześcianina…, 1824

Imiona te zmieniały się nieco przez wieki, gdy zmieniała się polska ortografia. Powyżej np. Lucyio, a dziś: Łucjo.

Liczby

Maksymalną liczbę (do swojego czasu) mogły zawierać Acta Sanctorum. W wieku XX, po II soborze watykańskim, podjęto reformę, to jest sprawdzenie po części historyczne. I tu pojawiają się liczby:

w dniu 20 sierpnia 1971 został wydany (techniką powielaczową) pierwszy, roboczy projekt Martyrologium Romanum. Na 170 stronach umieszczono zestaw 3497 świętych i błogosławionych.

[W Mertyrologium Romanum z roku 2001] Łączna ilość elogiów obejmuje 6538 nazwisk. Ostatnimi błogosławionymi włączonymi do Martyrologium są osoby wyniesione przez papieża Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki na Ukrainę w czerwcu 2001 roku. Warto tu przypomnieć, że znaczny wpływ na zawartość księgi MrR miał aktualnie panujący papież. W czasie jego pontyfikatu, do chwili ostatecznej redakcji MrR, zostało beatyfikowanych 1265 osób, z tego 1016 osób zostało uznane za męczenników.
Kanonizowane były 452 osoby, z tego 401 z kategorii świętych męczenników. Tak ogromna ilość imion w MrR, nie oznacza jednak, że księga ta zamierzała podać absolutnie kompletny indeks wszystkich świętych czczonych w Kościele
„od czasów Abla sprawiedliwego aż po dzień dzisiejszy”.

Jerzy Stefański, Redakcja posoborowego „Martyrologium Romanum” z 2001
roku, Seminare. Poszukiwania naukowe 25: 2008, 23-38

A szkoda.
Do tego już można by dodać beatyfikowanych i kanonizowanych przez Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. W ten sposób spróbowalibyśmy się doliczyć może ok. 10 tysięcy osób.

Kategorie

Święci niewygodni