Święci niewygodni

Może nie aż „święci wyklęci”, bo byłoby sformułowanie cokolwiek sprzeczne, ale tacy, którzy jednym się podobają, a innym nie. Także tacy, których uznano za świętych przy pewnych brakach w dowodach. Albo dziś wcale niektórych praktyk i czynów nie uważamy za chwalebne.

św. Henryk II, cesarz