6 listopada. Św. Winok

Kalendarz dla diecezji polskich wciąż ma wolne, to jest nie ma żadnych wspomnień obowiązkowych ani dowolnych: Wikipedia 498 błogosławionych męczenników hiszpańskich bł. Antoni Baldinucci (prezbiter) św. Franciszek de Capillas i Towarzysze (męczennicy chińscy) bł. Józefa Naval Girbès św. Kalinik i towarzysze (męczennicy) św. Leonard z Limoges (eremita) św. Melaniusz z Rennes (biskup) (również 6 stycznia)… Czytaj dalej 6 listopada. Św. Winok