5 listopada

W oficjalnym kalendarzu diecezji polskich od 5 do 9 listopada żadnych wspomnień Świętych Pańskich nie ma. Witalisz i Akgrykola Ksiądz Skarga przytacza opis męczeństwa, które znosi podziały społeczne: Męczeństwo S. Witalisza i Agrykole, wzięte z Brewiarza Rzymskiego Witalisz i Agrykola pan jego, oba zaraz pojmani są o wiarę Chrystusowę, za Dioklecjana Cesarza prześladowanim. Pirwej Witalisza… Czytaj dalej 5 listopada