15 listopada. Albert Wielki

Co to był za człowiek! Czy są jeszcze takie umysły? To średniowiecze całkiem ciemne nie było: Przy wszystkich swoich obowiązkach uniwersyteckich i kościelnych Albert znajdował czas przede wszystkim na to, by badać wszystko, co go otaczało. Nie ma w tym żadnej przesady – ten człowiek interesował się dosłownie wszystkim. Używając dzisiejszych pojęć, można powiedzieć, że interesował się między innymi anatomią, botaniką, zoologią, optyką, medycyną,… Czytaj dalej 15 listopada. Albert Wielki