Jan Kanty. Pomoc w ludzkich kłopotach

Legenda o sklejonym cudownie dzbanku bardzo wiele mówi o ludzkiej wrażliwości profesora Jana z Kęt. Może faktycznie przetrwała ona jako epizod biograficzny z komponentem cudowności, może odzwierciedla apokryficzne opowieści z dzieciństwa Jezusa.
W 2016 roku opowiedziano o nim współczesnym językiem filmu. Rozbity gliniany dzban staje się metaforą naszego pofragmentowanego życia. Sceneria, tuż koło mieszkania Jana Kantego, zachowanego w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie — mieście Świętych Pańskich.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: dies