26 listopada. Piotr Aleksandryjski

Ksiądz Skarga podaje żywot Piotra, biskupa Aleksandrii, który żył w czasach prześladowań chrześcijan urządzanych przez cesarza Dioklecjana. Nie tylko jednak wizja śmierci przeszkadzała w chrześcijańskim żywocie. Był to czas doktrynalnych dyskusji, zaburzeń, kłótni. Na reprodukowanej tu pierwszej stronie czytamy o Ariuszu, którego Piotr wyklął. Jakaż żywotność doktryny i imienia — w połowie XVII wieku w Polsce arian (antytrynitarzy) za niebezpiecznych dla porządku, zdrajcami ogłoszonych, wygnano.

Wikipedia

Według Wikipedii świętować by można następujące osoby beatyfikowane lub kanonizowane:

św. Alipiusz Słupnik (mnich)
św. Jan Berchmans (również 13 sierpnia)
bł. Kajetana Sterni (zakonnica)
św. Konrad (biskup Konstancji)
św. Leonard z Porto Maurizio (prezbiter)
św. Syrycjusz (papież)

A gdzie Sylwester, opat?

Kalendarz z 1907 r. nam go na ten tydzień zapowiadał dziś św. Sylwestra, opata, a w Wikipedii brak. To Sylwester Guzzolini (1177–1267).

Chciał być prawnikiem, został księdzem. W wieku 50 lat zaczął nowe życie — pustelnika. Ale jak to bywa ze świątobliwymi pustelnikami, zaczął mieć tylu gości, że założył klasztor. Mnisi żyjący według zmodyfikowanej reguły benedyktyńskiej nazwami zostali sylwestrynami. W Polsce chyba ich nie ma. Jest za to imię Sylwester, mające związek z łacińskim silva ‘las’ i jeszcze bardziej z przymiotnikiem silvestris ‘leśny’. Franciszek Sowa pisał:

W Polsce jest to imię znane. Występuje od czasów średniowiecznych do dziś. Pierwotnie formę łacińską przetłumaczono na język polski, w wyniku czego powstało imię rodzime Lasota. W tej formie papież Sylwester jest wspominany w husyckiej Pieśni o Wiclefie Jędrzeja Gałki z Dobczyna (I poł. XV w.). [Deon.pl]

Może mógłby być patronem zmienności żywota?

18 listopada. Odo i inni

Kalendarz z roku 1907 tak nam pokazuje bieżący tydzień:

Romana i Odona

Roman z Antiochii i Odo z Cluny. Czego warto się dowiedzieć o tych świętych? Pierwszy, diakon, odmówił oddania czci bogom rzymskim podczas prześladowania chrześcijan w roku 303.
Drugi w zupełnie innych czasach, wzrostu doczesnej potęgi Kościoła, Odo albo Odon jednak wybierał cichość życia klasztornego, a nie blichtr. Był teoretykiem muzyki, czcicielem św. Marcina.

Ksiądz Wujek

18 listopada opowieść o królowej Esterze i Mardocheuszu

Wikipedia

bł. Grimoaldo (zakonnik)
św. Hezychiusz z Anriochii (męczennik)
bł. Karolina Kózkówna (męczennica)
św. Odo(n) z Cluny
św. Roman z Antiochii (męczennik)
św. Róża Filipina Duchesne (zakonnica)

18 listopada. Karolina Kózkówna

Rok 1914, wojsko rosyjskie w Galicji. Obrona czci, próba gwałtu, męczeństwo.

Obraz stojący przy ołtarzu św. Barbary w bazylice w Tuchowie

Obrona przed gwałtem do męczeństwa.

Wstyd, pohańbienie? Jak wiele jest do przemyślenia także w hagiografii. A czy osoba zgwałcona może być beatyfikowana? Samymi celnymi i odważnymi zdaniami pisała o tym dr Katarzyna Jarkiewicz w portalu Deon.pl:

Jednym z zasadniczych celów dyskusji wokół gwałtów wojennych, w tym dokonanych na zakonnicach, jest rozwiązanie problemu aborcji: jeśli chcemy całkowitego jej zakazu, musimy rozwiązać organizacyjnie sprawę stosunku do gwałtu i zgwałconych w Kościele. Propagowanie świętych dziewic, które zrządzeniem Opatrzności ustrzegły swą czystość, już nie wystarcza.
Musimy odrzucić wszelkie możliwości obciążania kobiet odpowiedzialnością za naruszające ich godność czyny mężczyzn, pozwolić zgwałconym na ujście emocjom, otoczyć je stałą opieką i wsparciem, zwłaszcza w sytuacji macierzyństwa. Otwarcie procesu beatyfikacyjnego dziecięciu nyskich elżbietanek, ofiar sowieckiego bestialstwa, przynajmniej częściowo wydaje się posunięciem idącym w tym właśnie kierunku.

W miejscowości Zabawa dzieje się podobno wiele dobrego

17 listopada. Elżbieta Węgierska

Widzowie serialu Korona królów gotowi może pomyśleć, że Elżbieta Łokietkówna, matka króla Ludwika, a siostra Kazimierza Wielkiego została świętą, bo to zdolna kobieta była. Ale nie.
Ta urodziła się jako córka króla Węgier Andrzeja II i Gertrudy z Meranu (siostry św. Jadwigi Śląskiej, Hedwig von Andechs [15 i 16 października]) 1207 r. w Pożoniu lub w Sárospatak, a zmarła 17 listopada 1231 r. w Marburgu). Pożoń (Pozsony) to dzisiejsza Bratysława.

Wikipedia, By Krzysztof Mizera – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39846717

Zwana jest też Elżbietą z Turyngii, bo to było pole jej heroicznej działalności dobroczynnej. To ją za patronkę wzięły ofiarne śląskie i na całym świecie pracujące siostry elżbietanki.
W tym serwisie nie było jeszcze poezji. Oto wiersz jednej z naśladowczyń św. Elżbiety:

Nie chciałaś mieć pięknych szat.
nie one zdobią człowieka,
cóż byłby wart ten świat
bez daru prostego serca.
Ujrzałaś Bożą Twarz,
w Niej tyle cierpienia…
Jestem głodny…
Jestem chory…
Jestem słaby…
Pomóż mi!
Święta Elżbieto, Matko ubogich
daj serce bogate w miłosierdzie Boże.
Daj byśmy innych mogły uszczęśliwiać,
byśmy były śladem dobroci Boga.
Jezus woła: Pomóż mi!
Daj mi siebie! Nie żądaj nic!
Święta Elżbieto – „Napełniona Bogiem”,

Prowadź nas drogą Bożego pokojus. Radosława – Joanna Sobecka
CSSE, Prowincja Poznańska, Poznań, 17 listopada 1995 r. (Źródło)

Wikipedia

św. Anian (zm. 453; biskup Orleanu)
św. Dionizy (biskup)
św. Elżbieta Węgierska
św. Grzegorz Cudotwórca
św. Grzegorz z Tours
św. Hilda z Whitby (ksieni)
św. Hugo(n) z Lincoln (biskup)
męczennicy z Paragwaju: św. Roch González de Santa Cruz, św. Alfons Rodríguez, św. Jan de Castillo

Ksiądz Skarga

Pisze o św. Grzegorzu Cudotwórcy

A jako Abraam z nauki gwiazd do uznania dóbr onych niebieskich sobie pomagał, i z widomych rzeczy, przywodził myśl do niewidomych, tak i ten Grzegorz z Filozofskiej nauki w której się pilniej szczęśliwi od młodości obierał, do wiary świętej i Chrześcijaństwa, opuszczając błędy ojców swoich, widząc iż nauki pogańskie zostać się nie mogły, pomoc sobie czynił. Bo Krasomowskie i Filozofskie rozumy do poznania prawdziwego Boga przywieść nie mogą, gdyż to tylo twierdzą, co rozum ogarnuje.

Patroni krajów. Austro-Węgry

W skład cesarstwa wchodziło wiele krajów i ziem, o których dziś nic nie wiemy, często dlatego, że nie istnieją, pozmieniały granice i weszły w skład innych organizmów państwowych lub inaczej się nazywają.
Galicja ze stolicą we Lwowie dlatego miała za patrona św. Michała Archanioła, że w jakimś zakresie kontynuowała tradycje Rusi Kijowskiej.
W. Ks. Krak. miało za patrona św. Stanisława, bo częściowo kontynuowało państwowość polską, a także dlatego, że w Krakowie to było oczywiste.

Gdzie jest jednak Pobrzeże, gdzie Bukowina z patronem św. Janem z Suczawy, gdzie Triest czczący św. Justa i diecezja Gorycka, której patronami (byli? są?) św. Hermagoras i Fortunat. Jakiż św. Władysław jest patronem Siedmiogrodu? Co to jest kraj Przedarulański? — Po łacinie Cisarulana, dziś mówimy Vorarlberg, najbardziej na zachód położona część Austrii.

16 listopada. Gertruda i Małgorzata

Gertruda i Małgorzata, wiele je od siebie różniło, ale łączy dzień wspomnienia. Pierwsza była mniszką benedyktyńską i mistyczką (zm. 1302), druga — królową Szkocji, matką ośmiorga dzieci.

Wikipedia

św. Agnieszka z Asyżu (dziewica)
św. Eucheriusz z Lyonu (biskup)
św. Gertruda (dziewica)
św. Józef Moscati (lekarz) (również 12 kwietnia)
św. Małgorzata Szkocka (królowa Szkocji)

Ksiądz Wujek

Ksiądz Wujek XVI novembra daje do czytania żywot Judyt, wdowy.

15 listopada. Albert Wielki

Co to był za człowiek! Czy są jeszcze takie umysły? To średniowiecze całkiem ciemne nie było:

Przy wszystkich swoich obowiązkach uniwersyteckich i kościelnych Albert znajdował czas przede wszystkim na to, by badać wszystko, co go otaczało. Nie ma w tym żadnej przesady – ten człowiek interesował się dosłownie wszystkim. Używając dzisiejszych pojęć, można powiedzieć, że interesował się między innymi anatomią, botaniką, zoologią, optyką, medycyną, chemią, geologią, rolnictwem, astronomią. Mówi się, że podróżując po Europie zatrzymywał konie przy każdej napotkanej roślince, przyglądał się jej i opisywał. W ten sposób tworzył pierwsze, jeśli można to tak nazwać, atlasy botaniczne. (Źródło: http://wydawnictwojut.pl/wszystko-jest-ciekawe-czyli-albertus-magnus/)

Albert umarł w 1280 roku, 15 listopada właśnie, parę lat po swoim największym uczniu, Tomaszu z Akwinu. Obaj byli dominikanami.

Wikipedia

św. Albert Wielki (biskup i doktor Kościoła)
św. Artur z Glastonbury (męczennik)
św. Eugeniusz (biskup Toledo)
św. Fintan z Rheinau (mnich i rekluz)
św. Leopold III (margrabia), zw. Pobożnym
bł. Łucja z Narni (tercjarka)
św. Józef Pignatelli (odnowiciel zakonu jezuitów; wspomnienie również 14 i 28 listopada)

Łucja z Narni czy Narnii

Na pewno któryś portal zrobił już z tego news. Jest miejscowość we Włoszech, która się zwie Narni, po łacinie Narnia. Tam żyła dominikanka świecka Lucia Brocadelli (1474–1544), która została beatyfikowana i teraz zwie się Łucją z Narni albo Łucją Narnijską.
Była mistyczką i stygmatyczką, ale gdy stygmaty zniknęły, doznała wielu upokorzeń. Pisała o niej niedawno Elżbieta Wiater.

Piszą i tak, i tak. Okładka książki z księgarni

W skraweczku Belgii święto

W kalendarzu Unii Europejskiej czytamy: Święto Wspólnoty niemieckojęzycznej (nl:Koningsdag, fr:Fête du Roi, de:Festtag des Königs). Jaki to ma związek ze wspomnieniem zmarłego w roku 1136 św. Leopolda, patrona Austrii?

12 listopada. Po Marcinie Marcin

Dawniej, gdy dominowało rolnictwo, a w wolny dzień św. Marcina dobrze wszystkim przyjęła się w brzuszku gęsina, najlepszym pomysłem byłoby przedłużyć święto. Nie chodziło o typowy drugi dzień święta, jak w przypadku Bożego Narodzenia, lecz o dołożenie jeszcze jednego świętego Marcina. A nuż się ktoś nie zorientuje? Oto święty Marcin, ale nie żołnierz i biskup, ale sam papież rzymski.

Uroczystość świętego Marcina, Papieża i Męczennika. Ponieważ na Synodzie w Rzymie potępił herezyą Sergiusza, Pawła i Pyrrusa, kazał go heretycki cesarz Konstans pochwycić podstępnie i przywieść do Konstantynopola; stamtąd wygnano go na półwysep krymski, gdzie po wielu dokuczliwościach poniesionych za wiarę uległ im wreszcie i po śmierci wsławionym został przez Boga wielu cudami. Święte ciało jego przeniesiono później do Rzymu i złożono w kościele św. Sylwestra i Marcina.

Witebsk

Smutne święto katolickiego męczennika Jozafata Kuncewicza. W 1623 r. okrutnie go zamordowali chrześcijanie ortodoksyjni, przeciwnicy unii brzeskiej.

Nigdy więcej bratobójczych męczenników.

11 listopada. Św. Marcin

Święty chrześcijański, ale w imieniu ma Marsa.

Gdy był w gwardii cesarskiej, pół płaszcza dał biedakowi

Zmarł 8 listopada 397 r. Łączył ascezę z życiem czynnym. Święto przez wieki było obowiązkowe, więc utrwaliło się w ludowym kalendarzu. Pod jego wezwaniem jest wiele dawnych kościołów. W Krakowie od ostatnich wieków kościół św. Marcina posiadają ewangelicy. Luter też miał za patrona biskupa Tours.

Patron

Św. Marcin jest patronem: dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy.

Geografia

Europa w IV wieku, a może cesarstwo? Pochodzący z Panonii (dzisiejsze Węgry) Marcin wiele podróżował.

Que les Eglises d’Orient appellent aussi « saint Martin le Miséricordieux ». Il est né en Pannonie, l’actuelle Hongrie, sur les frontières de l’empire romain où son père était en garnison. A 15 ans, il est soldat, car la loi romaine obligeait les fils de soldats à s’enrôler dans l’armée. Il est muté en Gaule et c’est là, qu’à Amiens, il rencontre le pauvre grelottant à qui il donne son manteau et dont il apprend durant la nuit que c’est le Christ qui lui a fait cette demande. Il hésitait à devenir chrétien, il s’y décide enfin. Il quitte l’armée pour rejoindre saint Hilaire à Poitiers. Avec lui, il fonde le premier monastère des Gaules, à Ligugé, en Poitou. C’est là qu’il sera enlevé par les habitants de Tours qui en font leur évêque. Mais l’ancien soldat devenu chrétien ne s’enfermera pas dans sa cité. Il évangélisera, parcourant les campagnes jusqu’à sa mort, à Candes, sur les bords de Loire. En France, près de 500 localités et bourgades portent son nom.

Źródło: https://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/11/11/saint-martin-de-tours/